Beteranong scout ranger, inihayag ang mga dahilan kung bakit ang federalism ay maaaring bumagsak kapag ipinaubaya sa kamay ng kongreso - News Spy


Beteranong scout ranger, inihayag ang mga dahilan kung bakit ang federalism ay maaaring bumagsak kapag ipinaubaya sa kamay ng kongresoAbe Purugganan and his Facebook post, photo from Facebook
Ang dating Army Major at beteranong miyembro ng elite Scout Ranger Regiment, inihayag ni Sir Abe Purugganan sa kanyang pinakabagong social media post ang mga posibleng dahilan kung bakit maaaring mabigo ang Federalism kapag naiwan sa mga kamay ng Kongreso ng Pilipinas.

Ayon sa beteranong scout ranger ang resulta ay magpapalakas lamang ng political dominance at diktadura ng mga tradisyunal na pulitiko o warlord sa mga rehiyon. Nabanggit din ni Purugganan na ang isang natitirang unchecked, ang federalismo sa ilalim ng Kongreso ay makapagbibigay ng higit pa sa kabulukan ng sistema, pamahalaan at mapabilis ang pagkabulok.Nalaman din ni Major Purugganan na ang isang Constitutional Assembly (Con-Ass), ay isang kontra lamang upang mapagsamantalahan ang mga mamamayang Pilipino, ito ay kamangmangan.

Ang dating miyembro ng AFP, si Sir Abe Purugganan ay nagpahayag ng kanyang posisyon sa nasabing isyu. Ayon kay Sir Abe, isang Federal System ay magtatagumpay lamang kung ang bagong charter ay gagawin ng mga taong ang mga kamay ay hindi nadungisan ng kabulukan ng ating sistema, at ito ay maaaring gawin sa panahon ng isang rebolusyonaryong gobyerno.

Narito ang kabuuang rebelasyon ni Sir Abe Purugganan:Federalism will be a total failure if the charter change will be left in the hands of Congress. The result will just strengthen the political dominance and dictatorship of the traditional politicians/warlords in the regions. And worst, it will just contribute more to the rottenness of our system and government, and hasten our decay.

Con Ass? It is just a con to further exploit the Filipino people. Con Ass is foolishness.

Here is my position:

A federal system will only succeed if the new charter will be done by those whose hands are not defiled by the rottenness of our system. This can only be done during the period of a revolutionary government. The rev gov will be a transition process to insulate the charter change from those that cause our system and government to rot. Abolish Congress in the process, and form a constitutional commission to draft the Federal Constitution.

And during this transition, corruption must be eliminated and defang the political warlords to ensure the purity of federalism is upheld even before it is implemented.

Without this process, everything will just be an exercise in futility and waste. Real change will not be achieved, and the political elite and establishment will continue to rule, which of course is the paramount intention of all traditional political parties to perpetuate themselves in power. Corruption, extreme greed, and arrogance will continue.

Con Ass is just a political posturing to placate Pres Duterte and the people.Con Ass is also a way to frustrate Pres Duterte. It will delay and stall Pres Duterte's program including the shift to federalism until his term expires.

We have three options toward Federalism:

1- Con Ass to allow the politicians to engineer a self- serving constitution.

2- Establishment of a revolutionary government to allow us a real change to happen. The sovereign people must act to ensure that their will and not the political elite will be manifested and operationalized.

OR

3 - Live with the 1987 Constitution and continue to wade in rottenness until our nation's demise.

Of course, I choose number 2.

Source: Abe Purugganan